Zastrzeżenie prawne

Witryna, z którą zdecydowałeś się skorzystać, jest witryną pod redakcją Nicolasa OdC z siedzibą we Francji.

Użytkownik strony „https://www.batterievoiturepro.com” potwierdza, że ​​posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu do tej witryny i korzystania z niej. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodność z warunkami użytkowania i ostrzeżeniami zawartymi w tym dokumencie.

Cel strony

„Https://www.batterievoiturepro.com” ma na celu poinformowanie czytelników o procedurze wyboru, wymiany, konserwacji akumulatora samochodowego, a także innych elementów samochodu lub innych pojazdów. Ta informacja została znaleziona w Internecie, jest owocem zeznań lub doświadczenia autora. Mogą one zatem ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Ostrzeżenie

Informacje i prospekty na tej stronie nie powinny być traktowane jako oferta lub zachęta do zakupu, sprzedaży lub innej transakcji związanej z jakimkolwiek przedmiotem tam wymienionym. Wszystkie informacje i dane rozpowszechniane na tej stronie stanowią czysto informacyjne źródło dotyczące mechaniki samochodowej. W żadnym wypadku nie będą one uważane za zachętę do samodzielnego wykonywania napraw.

Każdy użytkownik musi zweryfikować dokładność tych informacji i ostrożnie określić, w jaki sposób może je wykorzystać, biorąc pod uwagę ich sytuację osobistą. We wszystkich przypadkach wskazane jest, aby zadzwonić do zatwierdzonego warsztatu.

Prawo autorskie

Ogólna struktura, a także dane, modele graficzne, treść tekstowa i wszelkie inne elementy składające się na stronę są wyłączną własnością jej autora (Nicolas).

Wszelkie całkowite lub częściowe przedstawienie tej strony w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody autora, jest zabronione i stanowiłoby naruszenie przepisów karalne zgodnie z artykułami L.335-2 i następnymi Kodeksu własności intelektualnej.

Każdy odwiedzający może zapoznać się z informacjami pojawiającymi się na tej stronie wyłącznie w celu wykorzystania ich do osobistych potrzeb, z wyłączeniem jakichkolwiek innych celów lub zastosowań. Surowo zabrania się publikowania, ponownego nadawania, retransmisji lub reprodukcji, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, informacji i danych zawartych na tej stronie, niezależnie od formatu lub nośnika, w celu przekazania ich osobom trzecim. W szczególności zabronione jest wstawianie jakiegokolwiek obrazu lub dokumentu ze strony https://www.batterievoiturepro.com na stronie internetowej.

Informacje o produkcie

Ani strona „https://www.batterievoiturepro.com”, ani jej administratorzy, ani osoby pozostawiające komentarze nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za działania podjęte przez czytelnika po przeczytaniu tego bloga. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do przyjmowania lub nieakceptowania komentarzy wysłanych, jeśli zostaną uznane za szkodliwe.